Blog

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Naturalną konsekwencją rozstania się małżonków w wyniku rozwodu jest podział zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa wspólnego majątku. Majątek wspólny. W pierwszej kolejności wyjaśnić trzeba czym jest wspólny majątek małżonków. W poszukiwaniu...

read more
Rozwód międzynarodowy

Rozwód międzynarodowy

W sprawach dotyczących rozwodu małżeństwa międzynarodowego istotna jest kwestia jurysdykcji, a więc tego który sąd będzie właściwy dla rozstrzygnięcia sprawy.  Jurysdykcję w sprawach małżeńskich w państwach członkowskich UE reguluje Rozporządzenie...

read more
Alimenty a Brexit

Alimenty a Brexit

Wielka Brytania po wyjściu z UE stanie się dla Państw UE krajem trzecim, co oznacza, że w sprawach alimentacyjnych nie będzie obowiązywało rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji,...

read more
Dzieci zostają w Polsce

Dzieci zostają w Polsce

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie o odmowie zarządzenia powrotu małoletnich dzieci stron do państwa ich stałego pobytu. Sąd II instancji wskazał na prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu...

read more
Konwencja haska – bezprawne uprowadzenie dziecka

Konwencja haska – bezprawne uprowadzenie dziecka

Czasami decyzje rodziców nieodwołanie wpływają na życie ich małoletnich dzieci. Tak się dzieje m. in. w przypadku bezprawnego uprowadzenia bądź zatrzymania dziecka przez rodzica w kraju innym niż ojczysty. Ważne, aby w tak trudnej dla całej rodziny...

read more