Frankowicze mogą odetchnąć! Rzecznik Generalny TSUE w dniu 16 lutego 2023 r. w sprawie C-520/21 wydał opinię, w której wskazał, iż bank nie może dochodzić od konsumentów posiadających kredyt we frankach szwajcarskich wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w sytuacji gdy umowa została przez sąd unieważniona. Podkreślił również, iż bank nie może czerpać korzyści w sytuacji, gdy nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia w umowie nieuczciwych klauzul.