Wielka Brytania po wyjściu z UE stanie się dla Państw UE krajem trzecim, co oznacza, że w sprawach alimentacyjnych nie będzie obowiązywało rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. W związku z powyższym w celu uregulowania kwestii międzynarodowego dochodzenia alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny dnia 28 września 2020 r. Wielka Brytania ratyfikowała konwencję haską z 2007 r., której stroną jest także Polska. Zgodnie z postanowieniami tej konwencji, jeżeli orzeczenie w sprawie o przyznanie alimentów zostanie wydane w Polsce, to będzie ono uznane i wykonane w Wielkiej Brytanii.