Aleksandra Krzemińska – adwokat

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jestem członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi. W ramach swojej działalności zajmowałam się obsługą prawną jednostek organizacyjnych systemu oświaty, szkół wyższych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Specjalizuję się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, z zaangażowaniem prowadzę sprawy o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Świadczę pomoc prawną także w sprawach o uprowadzenie dziecka na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmują również procesy sądowe o zapłatę oraz unieważnienie umów kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty CHF.