W swoją pracę wkładam pasję i zaangażowanie tak, 
by pomóc Państwu najlepiej, jak potrafię.

Rozwód międzynarodowy

Rozwód międzynarodowy

W sprawach dotyczących rozwodu małżeństwa międzynarodowego istotna jest kwestia jurysdykcji, a więc tego który sąd będzie właściwy dla...