Dzieci zostają w Polsce

Dzieci zostają w Polsce

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie o odmowie zarządzenia powrotu małoletnich dzieci stron do państwa ich stałego pobytu. Sąd II instancji wskazał na prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu I instancji, który...