Rozwód międzynarodowy

Rozwód międzynarodowy

W sprawach dotyczących rozwodu małżeństwa międzynarodowego istotna jest kwestia jurysdykcji, a więc tego który sąd będzie właściwy dla rozstrzygnięcia sprawy.  Jurysdykcję w sprawach małżeńskich w państwach członkowskich UE reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr...