Dzieci zostają w Polsce

Dzieci zostają w Polsce

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie o odmowie zarządzenia powrotu małoletnich dzieci stron do państwa ich stałego pobytu. Sąd II instancji wskazał na prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu I instancji, który...
Konwencja haska – bezprawne uprowadzenie dziecka

Konwencja haska – bezprawne uprowadzenie dziecka

Czasami decyzje rodziców nieodwołanie wpływają na życie ich małoletnich dzieci. Tak się dzieje m. in. w przypadku bezprawnego uprowadzenia bądź zatrzymania dziecka przez rodzica w kraju innym niż ojczysty. Ważne, aby w tak trudnej...