Alimenty a Brexit

Alimenty a Brexit

Wielka Brytania po wyjściu z UE stanie się dla Państw UE krajem trzecim, co oznacza, że w sprawach alimentacyjnych nie będzie obowiązywało rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,...